Modeling

ARMADA; Tasarım, ve Modelleme Hizmetleri

  • Termal Deşarj Kavramsal Tasarım
  • Hava Modellemesi
  • Patlama ve Toksit Yayılımı Bölgelerinin Modellemesi
  • Harita Çözümleri ve Modellemesi
  • Deniz ve Kara Petrol Kirliliği Modellemesi