Modellemeler

ARMADA; Tasarım, ve Modelleme Hizmetleri

  • Termal Deşarj Kavramsal Tasarım
  • Hava Modellemesi
  • Patlama ve Toksit Yayılım Bölgelerinin Modellemesi
  • Harita Çözümleri ve Modellemesi
  • Deniz ve Karada Petrol vb. Kimyasal Kirlilik Modellemesi