Çevre

ARMADA; Çevresel Danışmanlık, Emniyet ve Bakım Hizmetleri

  • Çevre İzin, Lisans ve Danışmanlığı
  • Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Uygulamalar
  • Sera Gazı Emisyonları Raporlama
  • Çevresel Etki Değerlendirme
  • BEKRA Bildirim Danışmanlığı
  • Çevresel Etiket/Ekoetiket