Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Konusunda Yetkili Firma Olarak

“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Ek-2 Tablo-2 kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin yönetmelik kapsamında yapması gereken bazı yükümlülükler bulunmaktadır. İşletmelerin bağlı bulundukları İl Çevre Müdürlüklerine hazırlayıp sundukları “Faaliyet Ön Bilgi Formları” sonucunda şüpheli saha olarak belirlenen tesislerde kirliliğin gerçekçi olup olmadığının tespiti çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Yapılacak olan her bir çalışma Bakanlık onayına tabi olmakla beraber büyük bir titizlikle ve doğru olarak yansıtılmalıdır. Saha ve karakterizasyonu, kavramsal saha modeli, saha durum ve risk değerlendirme ön raporu, saha durum ve risk değerlendirme nihai raporu çalışmalarından önce kirlilik noktalarını belirlemek üzere saha örnekleme ve analiz planı(SÖAP) bu doğrultuda noktalar belirlenip Yönetmelik Ek-2 Tablo-1’de belirlenen kirlilik gösterge parametreleri kapsamında ölçüm ve analizler yapılmalıdır. Bu çalışma sonucu kirlilik tespit edilmesi halinde bir sonraki aşama olan risk değerlendirmesi için ihtiyaç duyulan veri ve bilgilerin elde edilmesi amacıyla saha ve kirlilik karakterizasyonu çalışması yapılmalıdır.

Jenerik Risk Değerlendirmesi sonucunda, kirlenmiş saha, “Takip Gerektiren” saha olarak sınıflandırılmışsa Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesi aşamasına geçilir. Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesi, adında da anlaşıldığı gibi, risk jenerik bilgilerle/verilerle değil sahaya özgü, bizzat sahanın kendisinde yapılan ölçüm ve incelemeler sonucu elde edilen bilgiler/veriler kullanılarak gerçekleştirildiği bir çalışmadır. Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesi çalışması sonucunda bir sahanın ya Takip Gerektirmeyen Saha ya da temizlenmesi gereken Kirlenmiş Saha olduğuna karar verilir. Saha Kirlenmiş Saha olarak sınıflandırılırsa belirlenen sınır değerler üzerinde kanser ve kanser dışındaki sağlık riskleri yaratma potansiyeli olan tüm kirleticiler için temizleme hedefleri belirlenir.

Bu kapsamda ARMADA firması kirliliğin tespiti, ölçüm-analiz, risk değerlendirmeleri ve saha temizleme-iyileştirme çalışmaları konularında hizmet vermeye hazırdır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir