Denizcilik

ARMADA; İmar, İşletme ve Acil Durum Hizmetleri

  • Kıyı Tesisi İmar Planları İşlemleri
  • Kıyı Tesisi İşletme İzinleri
  • Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları