Yakın Çevre Haritaların Üretimi Hizmeti

Yakın Çevre Haritaların Üretimi Hizmeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği gereği ilgili Kuruluşun Yakın Çevresine Ait Haritalar’ın raporda sunulması gerekmektedir. Söz konusu Yönetmelik kapsamında olan tüm kuruluş işletmecilerinin, ilgili Yönetmeliğin Güvenlik Raporu başlıklı 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esaslarının belirlendiği Güvenlik Raporunun Biçimi ve Genel Kuralları 1.3.4 maddesi uyarınca aşağıda listelenen haritaların üretilmesi zorunludur.

Ek-A Yerleşim yerleri
Ek-B Komşu kuruluşların konumları
Ek-C Halka hizmet veren dinlenme alanları (Sahiller, açık hava yaşam alanları, parklar)
Ek-Ç Yer altı ve yer üstü su kaynakları
Ek-D Okullar, hastaneler, kreş ve bakım yurdu, huzur evi gibi hassas binalar
Ek-E Sinema, tiyatro, otel, restoran, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, havaalanları, cami, müze gibi toplanma amaçlı binalar
Ek-F Koruma alanları, ekolojik açıdan kolay etkilenebilir bölge veya özel türlerin üretimi için kullanılan hassas alanlar,  uluslararası öneme sahip Ramsar sulak alanlar listesine dahil edilen alanlar
Ek-G Kültürel ve tarihi açıdan hassas ve önemli alanlar
Ek-Ğ Bina,  drenaj sistemleri, kanalizasyon, elektrik, gaz, telefon, su şebekeleri, arıtma, artezyen ve yaya alt geçidi gibi altyapı tesisleri
Ek-H Ulaşım yolları ve ana ulaşım merkezleri ile güzergahlar, sokaklar, demir yolları, suyolları, limanlar, hava alanları, büyük tren istasyonları vb. tesisler
Ek-I Yerüstü topografyası

Firmamız mühendisleri tarafından uzun süren çalışmalar neticesinde, söz konusu tebliğ hükümlerine uyumlu özel bir harita üretim sistemi olan Yakın Çevre Harita Üretim Sistemi tasarlanarak geliştirilmiştir.

Bu sistem ile dinamik haritalamayı mümkün kılabilmek için katmanlı bir Coğrafi Veri Modeli tasarlanmış ve üretimleri standartlaştırabilmek için özel yazılımlar geliştirilmiştir.
Tasarlanan Coğrafi Veri Modeli aşağıdaki katmanlardan oluşmaktadır. Bu model kapsamında sınıflandırılmış olan coğrafi olgular (detaylar) istenildiği gibi sorgulanarak sınırsız sayıda harita üretimine olanak sağlanmaktadır.

1. Bitki Örtüsü Katmanları
2. Endüstri Katmanları
3. Fizyografya Katmanları
4. Hidrograya Katmanları
5. Sınır Katmanları
6. Tesis Katmanları
7. Ulaşım Katmanları
8. Yerleşim Katmanları
9. Topografya Katmanları

Geliştirilen yazılımlar ile aşağıdaki işlemler otomatik veya operatör destekli olarak yapılmaktadır.

Aşama

Modül Adı

1. Otomatik Pafta Hazırlama
2. Otomatik Veri Tabanı Oluşturma
3. Yükseklik Modeli Hazırlama
4. Topografya Verisi Hazırlama
5. Yarı Otomatik Açık Kaynak Veri Derleme
6. Açık Kaynak Veri Modeli Dönüşümü
7. Etkileşimli Veri Sayısallaştırma
8. Resmi Kaynak Veri Sayısallaştırma
9. Otomatik Sembolleştirme (Özel İşaret Eşleştirme)
10. Otomatik Harita Yüzü Hazırlama
11. Otomatik “Katmanlı PDF” Oluşturma

Tasarlanan üretim sistemi ile harita üretiminde açık kaynaktan (online web haritaları) temin edilen her türlü coğrafi bilgi kullanılabilmektedir. Ayrıca resmi kurumlara yapılan başvurular sonucunda temin edilen her türlü resmi coğrafi veri, harita veya istatistiki bilgiler esnek veri modeli sayesinde kolayca sayısallaştırılarak haritalar üzerinde gösterilmektedir.
Üretimde maliyetleri en aza indirebilmek amacıyla öncelikle açık veya resmi kaynaktan teyit edilmiş veriler alınmakta, güvenilir olmayan veriler gerektiğinde arazide teyit amaçlı olarak Topografik çalışmalar ile bütünlenebilmektedir.

Tamamen kendi harita mühendislerimiz tarafından tasarlanan bu model ile değişen durumlara karşı esneklik sağlanmış olup, kolayca yeniden düzenlenebilmekte ve her türlü coğrafi analiz ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Söz konusu model ile standardizasyonu sağlayabilmek amacıyla Detay Kodları belirlenmiştir.
Veri modelimizin esnek tasarımı sayesinde diğer ticari, ISO veya OGC standartlarında coğrafi veri modellerine dönüşüm otomatik olarak sağlanabilmektedir.
Veri yapısının çoklu dil desteği sayesinde otomatik olarak tek bir işlemde istenilen her dilde harita üretimi mümkündür.

YAKIN ÇEVRE HARİTA ÜRETİMİ İÇİN NEDEN BİZ?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanacak Güvenlik Raporunun eklerinden olan Yakın Çevre Haritaları ve Vaziyet Planları gibi her ölçek ve türdeki harita üretimi için kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp geliştirilmiş olan harita üretim sistemi ile gerçekleştirmekteyiz.
Sistemimizin esnek olması nedeniyle değişen ihtiyaçlara çok hızlı adapte olarak cevap verebilmekteyiz.
Geliştirmesine sürekli olarak devam ettiğimiz harita üretim yazılımları ile birçok üretim görevini otomatik olarak yapabilmekteyiz. Bu sayede üretimde operatör kaynaklı hata payını en aza indirebilmekteyiz.

YASAL MEVZUAT

Ülkemizde harita üretimi çeşitli mevzuat kapsamında çeşitli kurumların yetkisindedir. Özellikle 1:5.000 ve daha büyük ölçekli İmar Planları ve Kadastro Haritalarının üretiminin ülke genelinde standardının sağlanabilmesi amacıyla Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgisi Üretim Yönetmeliği esasları uygulanmaktadır.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanacak Güvenlik Raporunun eklerinden olan Yakın Çevre Haritaları 1:5.000-1:10.000 ölçekli haritalar olup daha Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgisi Üretim Yönetmeliği kapsamı dışındadır.
Yakın Çevre Haritaları belirli temalar üzerine tasarlanmış ve uzman kullanıcılara ilgili endüstriyel kuruluşun çevresine ait konumsal/mekânsal bilgi vermek amacıyla üretilen haritalardır. Bu kapsamda ölçek ve ihtiva ettiği bilgilerin konumsal /mekânsal doğrulukları açısından Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgisi Üretim Yönetmeliği kapsamı dışında kalmaktadır.
Bu kapsamda henüz yasal bir mevzuat ile düzenlenmemiş Yakın Çevre Haritalarının üretimi için bir standart geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Firmamız her alanda olduğu gibi bu alanda da çabuk reaksiyon göstererek Türkiye’de bu konudaki ilk üretim sistemi ve standardizasyon çalışmalarını üstlenerek esnek bir Coğrafi Veri Modeli yapısı tasarlamış ve bu modele dayalı olarak otomasyon yazılımlarını geliştirmiştir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir