DENİZ GÖZETİM ŞİRKETLERİ PERSONELİ EĞİTİMLERİ (DENİZ GÖZETİM YETKİLİSİ EĞİTİMLERİ)

DENİZ GÖZETİM ŞİRKETLERİ PERSONELİ EĞİTİMLERİ
(DENİZ GÖZETİM YETKİLİSİ EĞİTİMLERİ)

 

Bu eğitimin amacı;

Deniz Gözetim Şirketleri – Deniz Gözetim Yetkilisi eğitimlerinin aşağıdaki mevzuat çerçevesinde verilmesini ve belgelendirilmesini sağlamaktır.

 

 1. 16 Aralık 2016 Tarih ve 29920 Sayılı DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ; deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

 

 1. 26 Nisan 2017 Tarih ve 36327 Sayılı TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE ise; tehlikeli yükler veya yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak deniz ticareti gözetim şirketleri “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi”  düzenlenerek yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

 

 1. 13 Temmuz 2017 Tarih ve 57300 Sayılı TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE ise; 26 Nisan 2017 tarihli bir önceki yönergeyi yürürlükten kaldırarak; tehlikeli yükler veya yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak deniz ticareti gözetim şirketleri “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” düzenlenerek yetkilendirilmelerine ve gözetim yetkililerinin eğitimlerine  ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

 

 1. Deniz Gözetim Firmaları – Deniz Gözetim Yetkililerinin görev yaptıkları faaliyet alanlarına ilişkin olarak TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Md. 15 gereği almaları gerekli  ve yönergenin EK-3’ünde sıralanan  eğitimlerin

 

 • Tüm deniz gözetim yetkililerinin alması gereken eğitim seminerleri:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 22 Ocak 2016 tarihli 29601 sayılı “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında IMDG Kod Genel Farkındalık, Göreve Yönelik ve Yenileme Eğitimi Seminerleri.

 

Bu eğitim seminerleri; ARMADA tarafından bugüne kadar birçok kıyı tesisine verilmiş ve halen verilmeye devam edilmekte olup Deniz Gözetim Firmalarına da en etkin şekilde verilebilecek alt yapı ve kapasiteye sahip bulunulmaktadır.

IMDG Kod Eğiticisinin verebileceği aşağıdaki eğitimler:

 1. Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri
 2. Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri
 3. Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri
 4. Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri
 5. Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri
 6. Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi    Semineri
 7. INF Kod Eğitimi Semineri
 8. Deniz Gözetim Yetkilileri için Emniyet ve Yükleme Güvenliği Eğitimi Semineri

 

Bu eğitimlerin verilmesi için; ARMADA tarafından gerekli altyapı hazırlanmış ve eğiticilerin eğitimi sağlanmış eğiticilerin idare tarafından yetkilendirilmesi tamamlanmıştır. 

 

 1. IMSBC Kod Eğiticisinin verebileceği aşağıdaki eğitimler: 
 • IMSBC Kod Eğitimi Semineri
 • Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri
 • Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri
 • Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri
 • Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri
 • Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri

 

Bu eğitimlerin verilmesi için; ARMADA tarafından gerekli altyapı hazırlanmış ve eğiticilerin eğitimi sağlanmış eğiticilerin idare tarafından yetkilendirilmesi süreci tamamlanmıştır.

 

 1. CTU Kod Eğiticisinin verebileceği aşağıdaki eğitimler: 
 • CTU Kod Eğitimi Semineri
 • Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi Semineri
 • Konteyner ve Diğer Yük Taşıma Birimleri Gözetim Eğitimi Semineri
 • Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri
 • Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri

 

Bu eğitimlerin verilmesi için; ARMADA tarafından gerekli altyapı hazırlanmış ve eğiticilerin eğitimi sağlanmış eğiticilerin idare tarafından yetklendirilmesi süreci tamamlanmıştır.

 

 

 1. En az uzakyol birinci zabiti ehliyetine sahip eğiticinin verebileceği aşağıdaki eğitimler:
 • Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri
 • Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri
 • Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri
 • Timber Kod (TDC Code) Eğitimi Semineri
 • Grain Kod Eğitimi Semineri
 • Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitim Semineri

 

Bu eğitimlerin verilmesi için; ARMADA tarafından gerekli altyapı hazırlanmıştır.

 

 1. En az uzakyol birinci zabiti ehliyetine sahip olup, STCW Sözleşmesi gereğince kimyasal ve gaz tankerlerinde çalışma yeterliliğine sahip eğiticinin verebileceği aşağıdaki eğitimler:
 • IBC Kod Eğitimi Semineri
 • IGC Kod Eğitimi Semineri

 

Bu eğitimlerin verilmesi için; ARMADA tarafından gerekli altyapı hazırlanmıştır.

 

Detaylı bilgi için web sayfamızı (www.armadadanismanlik.com) ziyaret edebilir veya ilgili personelimiz İsmail Hakkı ATASEVEN – ADR – IMDG KOD – RID / TMGD Koordinatörü (ihataseven@armadadanısmanlik.com GSM: 0534 726 4559)-(0312 284 O358) ile iletişime geçebilirsiniz.

Photoshop
97
97%
After Effect
70
70%
Reponsiveness
80
80%
Development
91
91%
Javascript
95
95%

Tüm Türkiye’de yüksek teveccühe sahip eğitimlerimiz ve eğitici kadromuz ile hizmet vermeye devam ediyoruz.

– ARMADA DANIŞMANLIK