Avrupa Birliği Yol Güvenliği Projesi

YOL GÜVENLİĞİ

Avrupa Birliği Yol Güvenliği Projesi

Yol Güvenliğinde Yeni Dönem: Hedef Sıfır Can Kaybı

Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından AB’nin Türkiye Ulusal Programı 2013 – Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı tarafından finanse edilmektedir.

Projenin genel amacı, karayolu kazalarında meydana gelen kayıpları azaltarak, AB politikaları ve küresel stratejiler doğrultusunda Türkiye’de karayolu güvenliği koşullarının iyileştirilmesidir.

Projenin hedefi, geliştirilmiş yol güvenliği stratejilerinin oluşturulmasına dayanmaktadır. Karayolu trafik kazalarının, ölümlerin ve yaralanmaların meydana gelmesi üzerine sistematik ve konsolide veri toplama kalitesinin iyileştirilmesi; Türkiye’de kamu bilincinin artması ve karayolu güvenliği için destek sağlanması temel hedeflerdir.

Yol güvenliği konusunu ele almak, çok paydaşlı işbirliğini gerektiriyor. Proje, Türkiye’de Yol Güvenliği hizmetlerinin kapasitesini arttırmak için bir dizi faaliyet bileşeni üzerinde yapılandırılmıştır:

Bileşen 1: Kurumsal Çerçevenin Yeniden Yapılandırılması ve Uzun Vadeli Yol Güvenliği Stratejisinin oluşturulması. Farklı bileşenlere sahip yol güvenliği koordinasyonunun karmaşık yapısından dolayı, tüm ilgili paydaşları bir araya getiren çok sektörlü bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bileşen 2: Stratejilerin daha iyi uygulanması ve denetimin genişletilmesi için EGM Yol Güvenliği Hizmetleri’ nin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi. Bu bileşen, bileşen 1 kapsamında tanımlanan yeni roller ve sorumluluklar temel alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Yol Güvenliği Hizmetleri (TNS-RSS) kapasitesinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Kurumsal kapasite geliştirme çabaları, personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine ve faaliyetlerinde onları desteklemeye odaklanmalıdır.

Bileşen 3: Karayolu kaza verilerinin güvenilir bir şekilde sorgulanması ve kaydedilmesiyle yol güvenliği istatistiklerinin iyileştirilmesiBu bileşen, kaza alanından gelen verileri toplamaya yönelik mevcut uygulamaların değerlendirilmesini, kaza kayıtlarının iyileştirilmesine yönelik eylemleri ve karayolu kazası istatistiklerinin üretilerek yaygınlaştırılmasını içermektedir.

Bileşen 4: EGM Yol Güvenliği Hizmetleri’ nin halkla ilişkiler, iletişim ve savunma faaliyetlerinde kapasite geliştirilmesi. Ülke genelinde yol güvenliği üzerine bilinçlendirme kampanyası ve iletişim stratejisi geliştirilecektir.

Tüm Türkiye’de yüksek teveccühe sahip eğitimlerimiz ve eğitici kadromuz ile hizmet vermeye devam ediyoruz. – ARMADA DANIŞMANLIK