Türk Akım Projesi

ARGE

Türk Akım Projesi

TürkAkım, Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratacak doğalgaz boru hattı projesidir. TürkAkım (’TurkStream’) projesi Gazprom tarafından planlanmakta ve geliştirilmektedir. Projenin, Karadeniz altından geçen kısmı %100 Gazprom iştiraki olan South Stream Transport B.V. tarafından yürütülmektedir. Boru hattı sisteminin açık deniz kesimi South Stream Transport B.V tarafından inşa edilmektedir. Açık deniz boru hattı sistemi, Karadeniz’den ilerleyecek paralel iki hattan oluşacak, boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında deniz altına inecek ve İstanbul’a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy’de Türkiye kıyısına çıkacaktır. TürkAkım, Lüleburgaz’daki mevcut doğalgaz ağına Kıyıköy’den yeraltı boru hattı ile bağlanıp, boru hattı güzergahı buradan Türkiye – Avrupa sınırındaki son noktaya kadar devam edecektir.

ARMADA, South Stream Transport B.V. ile yaptığı işbirliği kapsamında, Projenin inşaat ve inşaat öncesi izinlerinin alınması konusunda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermiş olup vermeye devam etmektedir:

  1. Orman İzinleri
  2. Kara Tarafı İmar Planı
  3. Deniz Tarafı İmar Planı
  4. Kıyı Kullanım İzni
  5. Kıyı Tarafı Proje Onayı
  6. Yapı Ruhsatları
  7. Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı
  8. Tarama İzni
  9. Kamulaştırma

Şirketimiz aynı zamanda Projenin işletme öncesi hazırlıklar kapsamında da South Stream Transport B.V.’ye danışmanlık yapmaktadır.

Tüm Türkiye’de yüksek teveccühe sahip eğitimlerimiz ve eğitici kadromuz ile hizmet vermeye devam ediyoruz. – ARMADA DANIŞMANLIK